Title Image

Voorganger bij afscheid

Elk sterven, elk afscheid is een intense gebeurtenis.

Graag loop ik hierbij voor langere of kortere tijd met u mee.

U kunt mij vragen voorafgaande aan het sterven.  Dan kan ik in gesprekken met u stil staan bij uw vragen en gedachten rond het komende levenseinde. Uitdrukking  geven aan wat leven, dood en afscheid ten diepste voor u betekenen, kan de weg er naar toe verlichten. Uit een schat aan oude en nieuwe woorden, beelden, rituelen en muziek zoeken we naar datgene wat bij u past en inhoud geeft aan uw afscheid.
Ook uw naasten kunnen bij deze gesprekken betrokken zijn.

U kunt mij ook vragen na een overlijden. Dan begeleid ik u als nabestaanden bij het vinden van de goede inhoud en vorm voor het afscheid van uw dierbare. Samen zoeken we naar passende woorden, beelden, rituelen en muziek. Het leven van de overledene heeft iets betekend. En dat is wat we in de afscheidsdienst in het bijzonder tot uitdrukking brengen.

U kunt mij vragen om voor te gaan in de afscheidsviering, in een kerk, een crematorium, op een (natuur)begraafplaats of waar dan ook.

‘Ik gebeur!
en het zal me allemaal gebeuren,
het zal ons allemaal gebeuren.’

Dit staat geschreven op de laatste bladzijde van het boekje van de afscheidsdienst van Hanneke, mijn nicht. Hanneke schreef deze woorden eerder in haar dagboek nadat ze had gehoord dat ze zeer ernstig ziek was. Toen duidelijk werd dat ze niet meer beter zou worden, begon ze over haar afscheid na te denken en heeft ze mij gevraagd om daarin voor te gaan. We hadden gesprekken, lazen teksten, luisterden naar muziek en kozen rituelen. Dit alles om bodem te geven aan wat gedacht en gevoeld werd en wat ging gebeuren. Zo ben ik samen met haar en alle mensen om haar heen naar het uiteindelijke afscheid toegegroeid. Een verdrietig, maar intens en dierbaar gebeuren.

Hanneke overleed in maart 2005.